Login Form

สถิติเว็บไซต์

ผู้ชม
1
เนื้อหา
8
เว็บลิงก์
3
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
9838

ค้นหา

ผอ.สพป.บร.1

นายสุพจน์ เจียมใจ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

รอง ผอ.สพป.บร.1

นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

นายปัญญา  ยางนอก
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา